• Az Innováció szabadsága
  • Telefon: +36 (46)505-266 E-mail: info@innolibre.hu Cím: 3525 Miskolc, Dayka Gábor út 1-7. "A" épület Fsz. 6.
Tananyagfejlesztés
elektronikus oktatási anyagok
Digitális tananyagfejlesztés: Suliklub

digikep-1Középiskolás diákok számára fejlesztett, tantárgyi és tantárgyközi ismeretek elsajátításához kínálunk interaktív, változatos, és szórakoztató gyakorlóterepet a szövegértés, a gazdaság és az informatika területén.

Célunk nemcsak a tanárok munkájának eredményesebbé tétele, hanem a 9-10-11-12 évfolyamos diákok ismereteinek elmélyítése, tanulási stratégiáik bővítése olyan formában, amely a tanórákhoz képest változatosságot jelent, új élményt ad. Fontos szempont volt a közösségépítés és a szociális kompetenciák fejlesztése.

A grafikai munkák egy része – a nemzetközi hírű karikaturistát – Szűcs Éduát dicséri. A tananyagfejlesztők országosan elismert tankönyvszerzők, zömmel gyakorló középiskolai tanárok, neves szakemberek.

Hátránykompenzációt segítő tantárgyi segédanyagok

Hagyományos papíralapú „könyv és munkafüzet egyben” formátumban készítettük el azokat a tantárgyi segédanyagokat, amelyek segítségével szociokulturálisan hátrányos vagy gyengébb tanulási képességű 10-17 éves gyermekek felzárkóztatása válik lehetővé.

A kiadvány 12 tantárgy – matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció, földrajz, életvitel és gyakorlat, fizika, osztályközösség-építés, természetismeret, biológia, kémia, informatika – szöveges, elméletigényes tananyagaival, és a rájuk épülő feladatok, problémák feldolgozásával segíti a tanárokat és a diákokat.

A nyomtatott formában megvalósuló lektorált oktatási anyagok szakmai elkészítésében 8 tananyagfejlesztésben már gyakorlott  pedagógus szakember vett részt.

Térségi Integrált Szakképzési Központ(TISZK) tananyagok

Megbízó neve: Berzeviczy Gergely Szakképző Iskola, mint a Gálffy Ignác TISZK fogadó iskolája
Teljesítés: 2010. augusztus 05.
Projekt megnevezése: „Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása” TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0018
Elvégzett tevékenység bemutatása: A szakképzési szinten közös modulok, tanegységek kidolgozása, komplex, elméletet  és gyakorlatot ötvöző gyakorlatorientált projektek kialakításával. Közös tanegységek kidolgozása a szakmai képzésen belül a következő témakörökhöz kapcsolódva: Ügyviteli, Irodatechnikai ismeretek; Marketing és PR alapismeretek; Kommunikáció, üzleti kommunikáció, ügyfélszolgálati tevékenység; Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek; Szakmai idegen nyelv; Munkaszervezési, vezetési ismeretek; Informatikai alapok; Kereskedelmi ismeretek; Munka és környezetvédelme; Higiéniai ismeretek; Vállalkozástan; Áruismeret; Gazdasági számítások; Társadalom ismeret